Ortak Zorunlu Derslerin 2023-2024 Eğt.-Öğr. Yılı Muafiyet Sınavı Hk.

Değerli öğrencilerimiz,

       Ortak Dersler Koordinatörlüğü kapsamında yürütülen Ortak Zorunlu Derslerin (ATA-101/102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/II, TBT-191/192 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, TDİ-101/102 Türk Dili I/II, YDİ-101/102 İngilizce I/II ve YDA-101/102 Almanca I/II) Muafiyet Sınavı 10 Ekim 2023 Salı günü  yüz yüze yapılacak olup, her öğrenci kendi bölümünün belirlediği sınav salonlarında sınava gireceklerdir.

 • Muafiyet sınavı için başvuruların, https://ekampus.karatekin.edu.tr üzerinden Sınav Talep İşlemleri – Muafiyet Başvuru sekmesinden 22 Eylül 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
 • Muafiyet sınavına, dersi ilk defa alan 1.sınıf (yeni kayıt, hazırlık aşamasını geçmiş olanlar ve bir önceki dönem kaydını dondurmuş olan) öğrencileri katılabilir.
 • Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, sınav gün ve saatinde, kendisinin kayıtlı olduğu birimde sınav için belirlenen sınav salonunda bulunmak zorundadır. Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınav salonuna gelen öğrenci sınava kesinlikle alınmaz. Herhangi bir sebeple sınav salonundan çıkan öğrenci sınav salonuna alınmaz. 
 • Sınav, her bir ders için 25 sorudan oluşmakta ve her sınavın süresi 25 dakikadır.
 • Sınav aşağıda belirtilen saatler arasında yapılacaktır. 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Sınav Türü

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Süresi

ATA-101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Muafiyet

10 Ekim 2023 Salı

10:30-10:55

25 dk.

TDİ-101

Türk Dili I

11:00-11:25

25 dk.

YDİ/YDA-101

İngilizce I/ Almanca I

11:30-11:55

25 dk.

ATA-102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

13:15-13:40

25 dk.

TDİ-102

Türk Dili II

13:45-14:10

25 dk.

YDİ/YDA-102

İngilizce II/Almanca II

14:15-14:40

25 dk.

TBT-191/192

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

14:45-15:10

25 dk.

 • Muafiyet sınavı sonucunda alınan sayısal notun harf notu karşılığı transkripte işlenecektir. 

Muafiyet Sınavı Uygulanan Dersler İçin Dönüşüm Tablosu*

Sayısal Notlar

Harf Notları

90-100

A

85-89

B1

80-84

B2

75-79

B3

70-74

C1

65-69

C2

60-64

C3

 Bu tablo Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinden alınmıştır (Madde 16/2).

 • Muafiyet sınavından mutlak değerlendirme yöntemine göre yüz (100) üzerinden en az altmış (60) başarı notu alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılır. Muafiyet sınavı sonucunda 60’ın altında not alan öğrenciler ilgili dersleri alacaklardır. 
 • Muafiyet sınavına ilgili eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğrenim görecek olan öğrenciler ve daha önceki yıllarda derse kayıtlanarak not veya devamsızlık sebebiyle başarısız olmuş veya not yükseltmek amacıyla almak isteyen öğrenciler giremez. 
 • Öğrenciler, ders kaydında yabancı dil derslerinden (YDİ-101/102 İngilizce I/II veya YDA-101/102 Almanca I/II) hangisini seçtiyse o dersin muafiyet sınavına girebilir. Diğer yabancı dil dersinin muafiyet sınavına girse bile değerlendirmeye alınmaz. 
 • TBT-191/192 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi için yapılan muafiyet sınavına, ilgili dersin bölüm/program müfredatında zorunlu statüde olan bölüm/program öğrencileri girebilir. Müfredatta seçmeli statüde olan bölüm/program öğrencileri bu dersin sınavına girmiş olsa bile değerlendirmeye alınmaz. 
 • Sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapılacak olup, sınava gelirken kimliklerinizin (Nüfus cüzdanı, öğrenci kimlik belgesi, pasaport gibi) ve üniversiteye kayıt belgesinin (elektronik ortamda üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler e-devlet üzerinden bu belgeyi alabilir, yüz yüze kayıt yaptıran öğrenciler öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından bu belgeyi alabilir)) yanınızda olması ve kimlik ve kayıt belgenizi sınav salon görevlisine göstermeniz gerekmektedir. 
 • Tüm öğrenciler muafiyet sınavına kendi kayıtlı olduğu bölüm/programın fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda sınava gireceklerdir. 
 • Sınavda tükenmez kalem kullanmak yasaktır. Optik forma kodlama kurşun kalem ile yapılmalıdır. 
 • Optik formda yapılan eksik ve hatalı kodlamalardan öğrencinin kendisi sorumlu olup değerlendirmeye kesinlikle alınmaz. 

NOT 1: Muafiyet sınavlarına girmek zorunlu değildir. 

NOT 2: Sınavlarda sadece başarılı olan öğrencilerin (60 (C3) ve üstü not alan) notları dikkate alınarak sisteme işlenecek ve öğrenci ilgili ders/derslerden muaf olacaktır. Sınava girip yeterli puanı alamamış öğrencilerimiz için sisteme herhangi bir not girişi yapılmayacaktır. Yukarıdaki maddede de belirtildiği gibi öğrenci ilgili ders/dersleri alacaktır.

ATA-101/102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız.

ATA-101/102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/II dersinin muafiyet sınavı örnek soruları için tıklayınız.

TBT-191/192 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız.

TBT-191/192 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I/II dersinin muafiyet sınavı örnek soruları için tıklayınız.

TDİ-101/102 Türk Dili I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız.

TDİ-101/102 Türk Dili I/II dersinin muafiyet sınavı örnek soruları için tıklayınız.

YDİ-101/102 İngilizce I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız.

YDİ-101/102 İngilizce I/II dersinin muafiyet sınavı örnek soruları için tıklayınız.

YDA-101/102 Almanca I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız. 

YDA-101/102 Almanca I/II dersinin muafiyet sınavı örnek soruları için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma