Misyon

Misyon

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ortak Dersler ile, 21.yy gereksinimlerine göre üniversite öğrencilerimizi hazırlamak ve evrensel nitelikte düşünebilmelerini sağlamak, çağın gerektiği teknolojiyi üretip kullanabilmelerine imkan sağlamak, öğrencilerimizin sadece okumakta oldukları bölüm/programların mesleki becerileri değil aynı zamanda kültürel, sosyal, sağlık gibi çok yönlü alanlarda beceri kazanmasına ve başarılı olmalarına yardımcı olmak, üniversitemizin zengin donanım ve tecrübeye sahip akademik kadrosunu daha geniş öğrenci kitlesiyle buluşturmak amaçlanmaktadır.