Koordinatör Yardımcısı
Yazdır

Koordinatör Yardımcısı

Bilgiler

Doç. Dr. Ebubekir KEKLİK
8917
ebubekirkeklik@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Doktor Bestami BİLGE
8913
bbilge@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv